Menu:

 ION IRIMESCU

1903-2005

  Noţiunea de FRUMOS este foarte relativă. Frumosul absolut, spre care de fapt râvnim, nu ne aparţine nouă oamenilor.  Dacă prin absurd am putea ajunge la el, l-am respinge, fiindcă ne-ar incomoda, nepotrivindu-se cu limitele noastre pământeşti. El rămâne un vis, un ideal, care nu poate fi niciodată concretizat în fapt. Fără îndoială, însă, gândul irealizabil al omului de a ajunge la desăvârşirea FRUMOSULUI ABSOLUT este o sursă vie, care propulsează în mod creator viaţa, progresul şi arta.  

   The notion of BEAUTY is quite relative. Absolute beauty, to which in fact we aspire, does not belong to us, humans.
     If, by absurd, we could reach it, we would reject it, because it would inconvenience us, as it does not suit our earthly limits. It remains a dream, an ideal that can never be materialized. However, there is no doubt that man's unrelizable thought to attain the perfetion of ABSOLUTE BEAUTY is a live source that propels life, progress and art in a creative way.                            
                                                         Ion IRIMESCU


  Întreaga operă a maestrului Irimescu conferă echilibru, linişte şi intensă concentrare interioară lăsând să se întrevadă artistul travaliului maditativ sş profund uman. Operele sale au evocat prin forţa lor reţinută şi discretă, printr-o expresivitate concentrată, lipsită de inovaţii ostentative, dar purtând de fiecare dată semnul demnităţii, al măiestriei artistice de netăgăduit.  

  His entire oeuvre exudes equilibrium, quiet and intense inner concentration, letting the viewer catch a glimpse af a deeply human artist of meditative labor. Ion Irimescu's works amazed trough their retained, discreet force, concentrated expressiveness devoid of
ostentatious innovation, but bearing each time the stamp of dignity and undeniable craftsmanship.
                              Dr. Alexandru CEBUC 

 
 

                             
                                 ION IRIMESCU

Ion Irimescu is the succesor of an outstanding generation of Romania Sculpturesrs:
Dimitrie Paciurea, Gheorghe Anghel, Constantin Brâncuşi.    He was born on 27 th, 1903 in Fălticeni, a town whose name will remain forever engraved in the Romanian culture through the writers, actors, musicians, and artists it has given.     Ion Irimescu attends the primary and secondary school in the native town between 1909-1924.  Then he studies at the Belle Arte Academy in Bucharest, having Dimitrie Paciurea as his master. He graduates from the academy in 1928. The same year he makes his debut at the Painting and Sculpture Exhibition.   Having won a scholarship to Paris, Ion Irimescu attends the courses at the „Grand Chaumiere” Academy between 1930-1932.   
During this period he regularly exhibits his works in the Spring and Autum Art Exhibitions in Paris. In 1932 the French Artists Society awards him the Prize af Honour. 
Since 1933, the year of his return to Romania, he has taken part in all the exhibitions organizedboth in the country and abroad, being awarded prestige prizes.      Through its richness in artistic significance and value sculpturer Ion Irimescu’s work is a real treasure for Romania contributing immortal works of art to the enrichment of the Romanian art heritage. At the same time his work is part of the 20th century European Art. It’s worth mentioning that Ion Irimescu has made the sublime gesture of donating to the town of Fălticeni a great and representative part of his creation of an invaluable value, setting up the museum having his name. Through this foundation of his, Fălticeni ranges among the European cultural centres, and it is included in the gallery of world values with a glory of spiritual mobility. This act of our great artist can be compared to those of Dante’s and Michelangelo’s for their eternal Florence.  
                       

                                           
ION IRIMESCU

este succesorul generaţiei de aur de sculptori români,
Dimitrie Paciurea, Oscar Han, Ion Jalea, Gheorghe Anghel, Constantin Brâncuşi .    S-a născut la 27 februarie 1903 în Fălticeni, un oraş al cărui nume va rămâne scris pentru totdeauna în cultura Românească, pentru scriitorii, actorii, muzicienii şi artiştii pe care i-a dat.    Ion Irimescu  urmează şcoala primară şi secundară între 1909-1924, în oraşul său natal. În perioada 1924-1928 urmează studiile Academiei de Artă din Bucureşti, avându-l ca maestru pe Dimitrie Paciurea. În 1924 debutează cu lucrări la expoziţiile de sculptură şi pictură. Câştigând o bursă de studii la Paris, Ion Irimescu urmează cursurile Academiei ”Grand Chaumiere” între 1930-1932. În timpul acestei perioade expune cu regularitate la saloanele expoziţionale de primăvară-vară din Paris. În 1932 Societatea artiştilor francezi îi conferă Premiul de onoare.        Din 1933, anul întoarcerii sale în România, a luat parte la toate expoziţiile organizate atât în ţară cât şi în străinătate fiindu-i acordate premii prestigioase.        Lucrările sculptorului Ion Irimescu  contribuie la îmbogăţirea tezaurului artistic românesc şi a artei europene a secolului XX.         Merită să menţionăm gestul sublim făcut de Ion Irimescu de a dona oraşului Fălticeni peste 300 de sculpturi şi 1000 de desene şi lucrări de grafică, de o inestimabilă valoare, lucrari ce se regăsesc în muzeul care îi poartă numele.       Prin contribuţia sculptorului Ion Irimescu, Fălticeniul se aliniază centrelor culturale europene. Acest act al marelui nostru artist poate fi comparat cu cel al lui Dante sau Michelangelo pentru eterna lor Florenţă.